Ännu ett corporate web-projekt

Många corporate webbar tenderar att efter en tid ”svämma över” av innehåll som egentligen inte hör dit. Detta resulterar i att mycket resurser krävs för att underhålla innehållet och kanske ännu viktigare, att besökare har svårt att hitta vad de letar...

Utbildning i agilt ledarskap

Under hösten 2021 fick Sannguis möjligheten att driva ledarskapsutveckling tillsammans med ledarna för ett mellanstort IT-företag i Skaraborg. Syftet var att var och en skulle få möjlighet att utvecklas i sitt personliga ledarskap och att få samsyn på vad ledarskap är...

Mentorskap till VD

2021 inleddes med ett nytt mentorsuppdrag.VD´n för ett expanderande IT-företag i Västsverige önskar stöd strategiska frågor rörande organisationens utveckling. Frågor såsom anställning av personal, om fokus ska läggas på sälj eller projektledning, ledningsgruppens...

Hälsa och säkerhet i arbetet

Under 2020 kommer vi att arbeta med hälsa och säkerhet på jobbet. Detta i form av projektledning för att implementera den nya ISO standarden 45001 på ett stort globalt företag. Denna standard innebär allt som rör säkerheten och hälsan för de som utför någon form av...

Det viktiga mentorskapet

För de flesta företagare finns det anledning att kunna bolla saker och ting med någon person som inte är involverad i själva företaget. Att hitta en mentor som känns rätt är dock inte alltid enkelt. Som tur är finns det företag och föreningar som erbjuder mentorer...

Strategiarbete framåt

Stort eller litet Idag tycks de flesta företag kämpa med sitt webbinnehåll. ”Hur mycket innehåll har vi egentligen, var är det lagrad, behöver vi uppdatera och återanvända en del av det?” är frågor i en del personers huvuden. Medan andra är mer oroade över...