Under hösten 2021 fick Sannguis möjligheten att driva ledarskapsutveckling tillsammans med ledarna för ett mellanstort IT-företag i Skaraborg. Syftet var att var och en skulle få möjlighet att utvecklas i sitt personliga ledarskap och att få samsyn på vad ledarskap är på företaget. I april 2022 följer en workshop där nya erfarenheter diskuteras och nästa steg i utvecklingen sätts.