Uppdrag

Sannguis erbjuder affärsrelaterade tjänster där människorna står i fokus i den digitala världen. Bestående resultat uppnås genom workshops, kortare seminarier, intervjuer, personliga möten och gruppmöten där engagemang, tydlighet och glädje får styra processen.

Förändringsledning

Ex Ericsson och Telia Sonera

Styrning och koordinering inom digitala projekt

Ericsson intern och extern webb, Bonava, Swedbank, Vattenfall

Projektledning av events inklusive ledarstöd

Ex Telia Sonera och Atlas Copco

Internkommunikation

Ex Telia Sonera och Atlas Copco

Teamutveckling och ledarstöd

Ex WinLas, Abbott, Ericsson HR, Grunenthal och Tieto Enator

Interimsuppdrag

Corporate web content manager, Health & Safety Management System Manager, Business Information Manager, Data Protection Coordinator