Nyheter

Ännu ett corporate web-projekt

Många corporate webbar tenderar att efter en tid ”svämma över” av innehåll som egentligen inte hör dit. Detta resulterar i att mycket resurser krävs för att underhålla innehållet och kanske ännu viktigare, att besökare har svårt att hitta vad de letar efter.

På Sannguis har vi bred erfarenhet av av att leda projekt med syfte att ”städa upp” webbar för att få en god användarresa och en tydlig styrning av innehåll. Därmed blev vi tillfrågade av en av Sveriges myndigheter att hjälpa dem med deras corporate webb under 2022.

Projektet blev lyckat och levererat i tid tack vare stort engagemang från myndighetens medarbetare samt projektledning av Sannguis.

Utbildning i agilt ledarskap

Under hösten 2021 fick Sannguis möjligheten att driva ledarskapsutveckling tillsammans med ledarna för ett mellanstort IT-företag i Skaraborg. Syftet var att var och en skulle få möjlighet att utvecklas i sitt personliga ledarskap och att få samsyn på vad ledarskap är på företaget. I april 2022 följer en workshop där nya erfarenheter diskuteras och nästa steg i utvecklingen sätts.

Mentorskap till VD

2021 inleddes med ett nytt mentorsuppdrag.VD´n för ett expanderande IT-företag i Västsverige önskar stöd strategiska frågor rörande organisationens utveckling. Frågor såsom anställning av personal, om fokus ska läggas på sälj eller projektledning, ledningsgruppens sammansättning, kommunikation och ledarskap kommer att bli teman för vårens träffar.

Hälsa och säkerhet i arbetet

Under 2020 kommer vi att arbeta med hälsa och säkerhet på jobbet. Detta i form av projektledning för att implementera den nya ISO standarden 45001 på ett stort globalt företag. Denna standard innebär allt som rör säkerheten och hälsan för de som utför någon form av arbete för företaget i fråga.

Genom detta uppdrag kommer Sannguis in på hållbarhetsområdet, vilket har varit ett av våra mål; att få bidra till sådant som verkligen är viktigt för individen OCH genererar affärer samt är varumärkesbyggande för företaget.

Det viktiga mentorskapet

För de flesta företagare finns det anledning att kunna bolla saker och ting med någon person som inte är involverad i själva företaget. Att hitta en mentor som känns rätt är dock inte alltid enkelt. Som tur är finns det företag och föreningar som erbjuder mentorer till. ALMI är ett sådant företag. Sannguis AB samarbetar nu med ALMI i Skövde och erbjuder mentorskap åt företagare som behöver stöd i att utvecklas på olika plan.

Strategiarbete framåt

Stort eller litet Idag tycks de flesta företag kämpa med sitt webbinnehåll. ”Hur mycket innehåll har vi egentligen, var är det lagrad, behöver vi uppdatera och återanvända en del av det?” är frågor i en del personers huvuden. Medan andra är mer oroade över om innehållet verkligen förmedlar företagets varumärke på ett konsekvent sätt och följer den mycket dyra byråns producerade Tone of Voice …..
Marknadsförare är förmodligen mest bekymrade om man verkligen når rätt målgrupp och säljarna är frustrerad eftersom de inte kan hitta produktinformationen som kunden har bett om.

Vilken möjlighet! Ett tillfälle att etablera bolagets innehållsstrategi och börja arbeta på ett mer enhetligt sätt framåt.
Det här är vad Sannguis kommer att hjälpa ett stort internationellt företag med under våren.

Höstens workshops i samarbete med…

Hösten har bjudit på två nya tillfällen för Sannguis att hålla workshops med två stora grupper individer. I oktober var målgruppen ett statligt verk där gruppen behövde få hjälp att identifiera hur årets förändrade mål skulle nås. Denna workshop genomdrevs i samarbete med Medvetenhet i fokus. Med hjälp av enkla modeller och livliga diskussioner sattes en plan, rimlig att hålla innan året tar slut.

Det andra tillfället ingick i ett event för entreprenörer, ”Nya perspektiv på framgång” arrangerat av Bizmaker och The Yes Way i Sundsvall. Sannguis fick bidra med sin historia från start till framgångsrikt företag. Därefter leda en workshop med syfte att identifiera vilka tillgångar samt behov var och en hade för att kunna nå sina drömmar och mål.

Att arbeta tillsammans för att nå målet

För att kunna nå resultat på ett effektivt sätt behöver samarbetet mellan olika team i en organisation fungera. Uppdraget för Sannguis denna gång är att utveckla kommunikation och arbetssätt inom och mellan två team med syfte att nå uppsatta resultat inom en tight tidsplan. Verktygen för detta är lyhördhet samt  workshops och coaching.

Koordinerar webinnehåll i multinationellt företag

Under våren har Sannguis fått uppdraget att agera som koordinator för ett multinationellt företags externa web. Detta innebär bla att stötta personer som jobbar med att ta fram relevant innehåll i linje med företagets affärsstrategier. Diskussioner och beslut kring informations arkitektur, taggning av innehåll samt språkbruk och branding ingår i det dagliga arbetet och kontaktytorna sträcker sig till allt mellan marknadsavdelningarna ute i värden till den globala IT avdelningen med säte i Sverige.

Ledningsgruppsutveckling

Att skapa en stabil ledningsgrupp är A och O för företag som vill lyckas, vilket VD för ett företag inom hotell- och restaurangbranschen i Västsverige är helt medveten om. Därför har hon, i och med nyrekryteringar till sin ledningsgrupp, bett Sannguis om hjälp att skapa grunden för ett starkt team och framgång för företaget i en tuff bransch.

Arbetet inleds under maj med workshops för ledningsgruppen med fokus på affärsidén, värderingar, mål och att lära känna varandra.