Under våren har Sannguis fått uppdraget att agera som koordinator för ett multinationellt företags externa web. Detta innebär bla att stötta personer som jobbar med att ta fram relevant innehåll i linje med företagets affärsstrategier. Diskussioner och beslut kring informations arkitektur, taggning av innehåll samt språkbruk och branding ingår i det dagliga arbetet och kontaktytorna sträcker sig till allt mellan marknadsavdelningarna ute i värden till den globala IT avdelningen med säte i Sverige.