Att skapa en stabil ledningsgrupp är A och O för företag som vill lyckas, vilket VD för ett företag inom hotell- och restaurangbranschen i Västsverige är helt medveten om. Därför har hon, i och med nyrekryteringar till sin ledningsgrupp, bett Sannguis om hjälp att skapa grunden för ett starkt team och framgång för företaget i en tuff bransch.

Arbetet inleds under maj med workshops för ledningsgruppen med fokus på affärsidén, värderingar, mål och att lära känna varandra.