Nyheter

Internetnärvaro

I samarbete med Dunderdog, ett företag med kreativa individer som levererar online marknadsstrategier, koncept, produktioner och lösningar, har Sannguis i januari levererat resultatet av en pilotstudie. Studien syftade till att kartlägga kundens internet närvaro, den interna samt externa uppfattningen och resultaten av denna. Resultaten i form av läget, styrkta av intervjucitat, och förslag på lösningar/utveckling presenterades för de ”avsändande” delarna i organisationen.

Effektivare samarbete

Sannguis fick i oktober möjligheten att hålla en heldags workshop med syfte att stärka samarbetet mellan individerna som arbetar med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor i en kommun i västra Sverige.

Dagen löpte under glada skratt men också med allvarliga diskussioner och avslöjanden om styrkor och svagheter i teamet och hos individer. När deltagarna for hemåt på eftermiddagen hade de lärt känna varandra bättre och tillsammans skapat en enkel handlingsplan för effektivare samarbeten framåt.