Många corporate webbar tenderar att efter en tid ”svämma över” av innehåll som egentligen inte hör dit. Detta resulterar i att mycket resurser krävs för att underhålla innehållet och kanske ännu viktigare, att besökare har svårt att hitta vad de letar efter.

På Sannguis har vi bred erfarenhet av av att leda projekt med syfte att ”städa upp” webbar för att få en god användarresa och en tydlig styrning av innehåll. Därmed blev vi tillfrågade av en av Sveriges myndigheter att hjälpa dem med deras corporate webb under 2022.

Projektet blev lyckat och levererat i tid tack vare stort engagemang från myndighetens medarbetare samt projektledning av Sannguis.