Under 2020 kommer vi att arbeta med hälsa och säkerhet på jobbet. Detta i form av projektledning för att implementera den nya ISO standarden 45001 på ett stort globalt företag. Denna standard innebär allt som rör säkerheten och hälsan för de som utför någon form av arbete för företaget i fråga.

Genom detta uppdrag kommer Sannguis in på hållbarhetsområdet, vilket har varit ett av våra mål; att få bidra till sådant som verkligen är viktigt för individen OCH genererar affärer samt är varumärkesbyggande för företaget.