Våra nyheter i sammandrag

Maj 2017

Ledningsgruppsutveckling

Läs mer...

Januari 2017

Internetnärvaro

Läs mer...

Oktober 2016

Effektivare samarbete

Läs mer...

Januari 2016

Ingår i stort affärsproject inom Digital Marketing

Läs mer...

Nyheter

Oktober 2016  Effektivare samarbete

Sannguis fick i oktober möjligheten att hålla en heldags workshop med syfte att stärka samarbetet mellan individerna som arbetar med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor i en kommun i västra Sverige.

Dagen löpte under glada skratt men också med allvarliga diskussioner och avslöjanden om styrkor och svagheter i teamet och hos individer. När deltagarna for hemåt på eftermiddagen hade de lärt känna varandra bättre och tillsammans skapat en enkel handlingsplan för effektivare samarbeten framåt.