Våra nyheter i sammandrag

Januari 2018

Koordinerar web innehåll i multinationellt företag

Läs mer...

Maj 2017

Ledningsgruppsutveckling

Läs mer...

Januari 2017

Internetnärvaro

Läs mer...

Oktober 2016

Effektivare samarbete

Läs mer...

Nyheter

Maj 2017  Ledningsgruppsutveckling

Att skapa en stabil ledningsgrupp är A och O för företag som vill lyckas, vilket VD för ett företag inom hotell- och restaurangbranschen i Västsverige är helt medveten om. Därför har hon, i och med nyrekryteringar till sin ledningsgrupp, bett Sannguis om hjälp att skapa grunden för ett starkt team och framgång för företaget i en tuff bransch.

Arbetet inleds under maj med workshops för ledningsgruppen med fokus på affärsidén, värdeingar, mål och attt lära känna varandra.