Våra nyheter i sammandrag

Januari 2018

Koordinerar web innehåll i multinationellt företag

Läs mer...

Maj 2017

Ledningsgruppsutveckling

Läs mer...

Januari 2017

Internetnärvaro

Läs mer...

Oktober 2016

Effektivare samarbete

Läs mer...

Nyheter

Januari 2017  Internetnärvaro

I samarbete med Dunderdog, ett företag med kreativa individer som levererar online marknadsstrategier, koncept, produktioner och lösningar, har Sannguis i januari levererat resultatet av en pilotstudie. Studien syftade till att kartlägga kundens internet närvaro, den interna samt externa uppfattningen och resultaten av denna. Resultaten i form av läget, styrkta av intervjucitat, och förslag på lösningar/utveckling presenterades för de "avsändande" delarna i organisationen.