Våra nyheter i sammandrag

Januari 2018

Koordinerar web innehåll i multinationellt företag

Läs mer...

Maj 2017

Ledningsgruppsutveckling

Läs mer...

Januari 2017

Internetnärvaro

Läs mer...

Oktober 2016

Effektivare samarbete

Läs mer...

Nyheter

Januari 2018  Koordinerar web innehåll i multinationellt företag

Under våren har Sannguis fått uppdraget att agera som koordinator för ett multinationellt företags externa web. Detta innebär bla att stötta personer som jobbar med att ta fram relevant innehåll i linje med företagets affärsstrategier. Diskussioner och beslut kring informations arkitektur, taggning av innehåll samt språkbruk och branding ingår i det dagliga arbetet och kontaktytorna sträcker sig till allt mellan marknadsavdelningarna ute i värden till den globala IT avdelningen med säte i Sverige.