Sannguis konsulttjänster

Sannguis har både affärsrelaterade tjänster samt personlig utveckling. Bestående resultat uppnås genom workshops, kortare seminarier, intervjuer, personliga möten och gruppmöten där engagemang, tydlighet och glädje får styra processen.

Exempel på detta är: