Hösten har bjudit på två nya tillfällen för Sannguis att hålla workshops med två stora grupper individer. I oktober var målgruppen ett statligt verk där gruppen behövde få hjälp att identifiera hur årets förändrade mål skulle nås. Denna workshop genomdrevs i samarbete med Medvetenhet i fokus. Med hjälp av enkla modeller och livliga diskussioner sattes en plan, rimlig att hålla innan året tar slut.

Det andra tillfället ingick i ett event för entreprenörer, ”Nya perspektiv på framgång” arrangerat av Bizmaker och The Yes Way i Sundsvall. Sannguis fick bidra med sin historia från start till framgångsrikt företag. Därefter leda en workshop med syfte att identifiera vilka tillgångar samt behov var och en hade för att kunna nå sina drömmar och mål.