I samarbete med Dunderdog, ett företag med kreativa individer som levererar online marknadsstrategier, koncept, produktioner och lösningar, har Sannguis i januari levererat resultatet av en pilotstudie. Studien syftade till att kartlägga kundens internet närvaro, den interna samt externa uppfattningen och resultaten av denna. Resultaten i form av läget, styrkta av intervjucitat, och förslag på lösningar/utveckling presenterades för de ”avsändande” delarna i organisationen.